Wat is het DNA van jouw woonplaats?

In de omgevingsvisie leggen we vast hoe de Hoeksche Waard met de leefomgeving om wil gaan. We vertrekken vanuit het DNA: wat is kenmerkend voor dorpen, buurtschappen en het buitengebied in de Hoeksche Waard?

Voer eerst in waar je woont en kies vervolgens maximaal vijf woorden om die plaats te omschrijven. Samen met de inbreng van jouw mede bewoners bepalen we zo het DNA van alle plekken in de Hoeksche Waard. 
 


  Rustige woonkern
  Ondernemend
  Sterk dorpsgevoel
  Bloeiend verenigingsleven
  Levendig
  Degelijk
  Grote betrokkenheid
  Veel ouderen
  Veel jongeren
  Grote diversiteit
  Veel historie
  Behoudend
  Veel bedrijvigheid
  Veel eenzaamheid
  Welvarend
  Arbeidersdorp
  Forensendorp
  Individualistisch
  Winkeldorp
  Agrarisch
  Authentiek
  Veel zelfstandigen / zzp'ers
  Anders (invullen bij Toelichting)

 
  VOLG ONS:

                          


  VOOR VRAGEN:

 omgevingswet@gemeentehw.nl
 088 - 647 36 47