• Samen werken we aan een vitale Hoeksche Waard - Kom je ook Waardmaken?

    Doe mee!
  • Samen werken we aan een vitale Hoeksche Waard - Kom je ook Waardmaken?

    Doe mee!

Omgevingsvisie naar gemeenteraad!

8 november 2019
We bereikten met elkaar weer een mijlpaal: De Omgevingsvisie van, voor en door de Hoeksche Waard gaat naar de gemeenteraad!
 
De ingekomen zienswijzen hebben we beantwoord
Dit deden wij samen met het redactieteam bestaande uit Waardmakers en medewerkers van de gemeente. De zienswijzen gaven aanleiding om de Omgevingsvisie op een aantal punten aan te passen. De reactie op de zienswijzen en de aanpassing van de Omgevingsvisie ten opzichte van het ontwerp staan in een zogenaamde ‘nota van beantwoording zienswijzen’. Het college heeft ingestemd met deze beantwoording en biedt de aangepaste Omgevingsvisie Hoeksche Waard (met de nota van beantwoording) nu aan de gemeenteraad aan voor besluitvorming.
 
De gemeenteraad vergadert hierover op 26 november, 3 december en 17 december
De Omgevingsvisie Hoeksche Waard staat op de agenda van de volgende vergadercyclus van de gemeenteraad. Deze is als volgt:
  • Beeldvormende vergadering:        26 november
  • Oordeelsvormende vergadering:    3 december
  • Besluitvormende vergadering:       17 december.

Je bent welkom om deze vergaderingen bij te wonen!

Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadszaal van gemeente Hoeksche Waard (W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland). Je kunt de vergaderingen ook live volgen via onze website www.gemeentehw.nl. Wil je ook gebruik maken van het spreekrecht? Geef dit dan van te voren door aan onze griffie via het telefoonnummer 088 – 647 18 74 of griffie@gemeentehw.nl.
 

Terug naar het nieuws overzicht

  VOLG ONS:

                          


  VOOR VRAGEN:

 omgevingswet@gemeentehw.nl
 088 - 647 36 47