• Samen werken we aan een vitale Hoeksche Waard - Kom je ook Waardmaken?

    Doe mee!
  • Samen werken we aan een vitale Hoeksche Waard - Kom je ook Waardmaken?

    Doe mee!

Kom Waardmaken

Dynamiek door de eeuwen heen is kenmerkend voor de Hoeksche Waard. Door gestaag, steeds weer, in te spelen op veranderingen, is het eiland geworden tot wat het is. Verandering is onderdeel van een levend landschap en van een vitale samenleving.


Zoals bewoners van de Hoeksche Waard van oudsher het eiland hebben gevormd, zo zal dat ook in de toekomst nodig blijven. Om in te kunnen spelen op de maatschappelijke vraagstukken die de komende jaren op ons afkomen. Om de Hoeksche Waard nòg mooier en beter te maken. Om koers te houden hebben we samen met inwoners een omgevingsvisie opgesteld.

Iedereen die met ons mee wil werken aan de omgevingskwaliteit en vitaliteit van de Hoeksche Waard is van harte uitgenodigd om te komen Waardmaken. Hoe we dat willen doen lees je in de Omgevingsvisie Hoeksche Waard. 
  VOLG ONS:

                          


  VOOR VRAGEN:

 omgevingswet@gemeentehw.nl
 088 - 647 36 47