• Samen werken we aan een vitale Hoeksche Waard - Kom je ook Waardmaken?

    Doe mee!
  • Samen werken we aan een vitale Hoeksche Waard - Kom je ook Waardmaken?

    Doe mee!

Omgevingsvisie ter inzage

28 augustus 2019
De concept Omgevingsvisie Hoeksche Waard ligt ter inzage tot en met 2 oktober a.s. Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) indienen tijdens de periode dat de ontwerp Omgevingsvisie Hoeksche Waard ter inzage ligt.  De visie is te raadplegen via www.omgevingsvisiehoekschewaard.nl.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Hoeksche Waard’.indienen bij:

Raad van de gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003 
3260 EA Oud-Beijerland

Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Neemt u dan contact op met Simone Diegenbach of Karin van Gammeren. Zij zijn bereikbaar via 14086 of per e-mail: omgevingswet@gemeentehw.nl. 

 

Terug naar het nieuws overzicht

  VOLG ONS:

                          


  VOOR VRAGEN:

 omgevingswet@gemeentehw.nl
 088 - 647 36 47