• Kom naar de presentatie van de Omgevingsvisie Hoeksche Waard op 19 juni a.s.

    Meld je aan!
  • Kom naar de presentatie van de Omgevingsvisie Hoeksche Waard op 19 juni a.s.

    Meld je aan!‚Äč

DNA van de kernen en het buitengebied

We maken een omgevingsvisie voor de hele grondgebied van de gemeente Hoeksche Waard. Hieronder vind je bouwstenen die de Waardmakersteams kunnen gebruiken bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Op basis van openbare data is een beeld geschetst van de vitaliteit, gezondheid, omgevingskwaliteit, leefbaarheid en welvaart. Hier vind je de cijfers en een uitleg van de indicatoren.Inwoners van de Hoeksche Waard hebben aangegeven welke opgaven ze zien voor de kern waarin zijn wonen. Hier vind je een overzicht van hun inbreng. Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie zal dit verder worden aangevuld.Van elke kern is een ruimtelijke analyse gemaakt. Hierin is informatie te vinden over de wordingsgeschiedenis, de ruimtelijke opbouw en de verbinding met het omliggende (landelijke) gebied.
  VOLG ONS:

                          


  VOOR VRAGEN:

 omgevingswet@gemeentehw.nl
 088 - 647 36 47