• Samen werken we aan een vitale Hoeksche Waard - Kom je ook Waardmaken?

    Doe mee!
  • Samen werken we aan een vitale Hoeksche Waard - Kom je ook Waardmaken?

    Doe mee!

DNA van de kernen en het buitengebied

Hieronder vind je bouwstenen van de omgevingsvisie op het niveau van de kernen.


Op basis van openbare data is een beeld geschetst van de vitaliteit, gezondheid, omgevingskwaliteit, leefbaarheid en welvaart. Hier vind je de cijfers en een uitleg van de indicatoren.Inwoners van de Hoeksche Waard hebben aangegeven welke opgaven ze zien voor de kern waarin zijn wonen. Hier vind je een overzicht van hun inbreng. Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie zal dit verder worden aangevuld.Van elke kern is op basis van cijfers en inbreng van de inwoners een DNA profiel opgesteld. Van elke kern is ook een ruimtelijke analyse gemaakt. Hierin is informatie te vinden over de wordingsgeschiedenis, de ruimtelijke opbouw en de verbinding met het omliggende (landelijke) gebied.
  VOLG ONS:

                          


  VOOR VRAGEN:

 omgevingswet@gemeentehw.nl
 088 - 647 36 47