Veelgestelde vragen

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Het Rijk, de provincie en de gemeente stellen ieder een omgevingsvisie op. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving.

Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Vanuit verschillende wensen en denkbeelden maken we in de omgevingsvisie een brede afweging welke richting het op moet in onze dorpen, buurtschappen en het buitengebied op het eiland. 


Wat wil de nieuwe gemeente met de omgevingsvisie?

Het doel van de omgevingsvisie is door de gemeenteraden als volgt omschreven:

“Het opstellen van een centrale koers die bijdraagt aan het versterken van de vitaliteit, levendigheid en de kwaliteit van de Hoeksche Waard en waarbij investeringen op gang komen”


Ik heb al eerder meegedaan in een visietraject - kan ik weer meedoen?

Bij het opstellen van de omgevingsvisie houden we er rekening mee dat voor sommige kernen en gemeenten al eerder visies zijn opgesteld waarbij bewoners betrokken zijn. Voor Korendijk is al eerder een omgevingsvisie opgesteld. We maken gebruik van de resultaten van eerdere bijeenkomsten en de beleidstukken die er liggen. Ook als je eerder al hebt bijgedragen aan een visie of ander traject dan ben je natuurlijk ook nu weer van harte welkom om mee te doen als Waardmaker!
 

Wat is de Omgevingswet?

De omgevingsvisie is een nieuw instrument uit de Omgevingswet. Dit is een nieuwe wet die wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bij elkaar brengt. De bedoeling is dat er minder regels komen, zodat het overzichtelijker wordt voor burgers. Verder is de wet bedoeld om meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk te maken. 

Meer achtergrondinformatie over de omgevingswet en omgevingsvisies vind je op de website van de Rijksoverheid. Je kunt ook contact zoeken met Samenwerkingorgaan Hoeksche Waard via social media, email of telefoon.
 

  VOLG ONS:

                          


  VOOR VRAGEN:

 omgevingswet@gemeentehw.nl
 088 - 647 36 47